Εγχειρίδια 3D

 

Το 20ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εγχειρίδιο εργαστηρίου παρέχουν στους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων, στα μαθηματικά μουσεία και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση STE(A)M για παιδιά και μαθητές του δημοτικού σχολείου τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση λογισμικού σχεδίασης με υποστήριξη υπολογιστή. Αυτά τα προγράμματα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν, να εικονογραφούν και να εκτυπώνουν τα δικά τους προσαρμοσμένα μαθηματικά εργαλεία και διαδραστικές εκθέσεις σε τρεις διαστάσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται ειδικότερα στη “μοντελοποίηση 3D” προκειμένου να εξασφαλίσει μια συνοπτική και αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία.