Πώς να ερωτευτείτε τα μαθηματικά…

Για πολλούς ανθρώπους τα μαθηματικά είναι απλώς η επανάληψη μαθηματικών πράξεων προκειμένου να απομνημονεύουν στοιχεία τεχνικής φύσεως. Ο Dan Finkel, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, δηλώνει ότι η εξουσία και η μυστικοποίηση των αριθμών είναι τόσο σημαντική που οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πιστέψουν κάτι, χωρίς να αμφισβητήσουν, εάν συνοδεύεται από στατιστικά στοιχεία. Έφυγε από το σχολείο αναρωτώμενος γιατί μερικοί άνθρωποι αγαπούν τα μαθηματικά και κάποιοι άλλοι τα μισούν. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται τα μαθηματικά, ώστε να μπορούν να γίνουν ευχάριστα και οι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να τα ερωτευτούν όπως εκείνος. Δημιούργησε 5 αρχές για τη διδασκαλία των μαθηματικών:

  1.  Ξεκινήστε με μια ερώτηση για να προωθήσετε το θέμα, τον συλλογισμό, δίνοντας τη δυνατότητα για συζήτηση. Καθοδηγήστε το μάθημα με ερωτήσεις. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, η αιτιολόγηση πίσω από τις ερωτήσεις είναι πιο σημαντική.
  2. Οι μαθητές χρειάζονται χρόνο για να ζοριστούν˙ δεν χρειάζεται να ξέρουν πώς να απαντούν γρήγορα, είναι απαραίτητο να τους δοθεί χρόνος και να παλέψουν με τις ερωτήσεις, επειδή η διαδικασία τους βοηθά να μάθουν πώς να ξεπερνούν τα εμπόδια. Πρέπει να μάθουν πώς να διατυπώνουν καλύτερα ερωτήσεις αντί να δίνουν γρήγορα απαντήσεις.
  3. Μην δίνετε τις λύσεις˙ οι μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις που οι καθηγητές δεν μπορούν να απαντήσουν και δεν είναι κακό να το παραδεχτούν. Δίνεται η δυνατότητα για διερεύνηση και μάθηση από κοινού. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος και όχι οι απαντήσεις.
  4. Πείτε ναι στις ιδέες των μαθητών σας˙ το να λέτε ναι δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να λέτε ότι έχουν δίκιο. Μην απορρίπτετε τις ιδέες αμέσως επειδή δεν έχουν ισχύ. Τα μαθηματικά δεν είναι γραμμικά, υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες κατά την ανάλυση αριθμών και διαφορετικές προσεγγίσεις.
  5. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προθυμία να παίξετε. Τα μαθηματικά σχετίζονται με το παιχνίδι και για να καλλιεργηθεί η αγάπη για τα μαθηματικά, είναι σημαντικό να διδάξετε τα μαθηματικά με λιγότερο παθητικό τρόπο και να δημιουργήσετε ελεύθερα πνεύματα αντί για παθητικούς ακολούθους.

Πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς!

Σύμφωνα με τον καθηγητή Charles Bleiker, έναν παιδαγωγό και ακαδημαϊκό της πρώιμης παιδικής ηλικίας, η αποτυχία των μαθηματικών ξεκινά από την προσχολική ηλικία καθώς οι δυνατότητες των παιδιών δεν αξιοποιούνται πλήρως:

” Τα μαθηματικά στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τα μικρά παιδιά ειδικά αυτά στην προσχολική ηλικία. Προτού τα παιδιά φτάσουν στο νηπιαγωγείο πρέπει να έχουν μια καλή βάση στη γνώση των αριθμών. Επειδή η γνώση των αριθμών είναι πραγματικά η βάση της γνώσης που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν όταν αρχίσουν να κάνουν αργότερα μαθηματικές πράξεις, δηλαδή – όταν αρχίζουν να προσθέτουν και να αφαιρούν» — Καθηγητής Charles Bleiker, TED Talk 2014.”

Αρκετοί ερευνητές στον τομέα των μαθηματικών πιστεύουν ότι η εισαγωγή των μαθηματικών από νωρίς με έναν παιγνιώδη τρόπο είναι το κλειδί για τη μελλοντική μαθησιακή επιτυχία των μαθητών εν γένει επειδή προωθεί τη μαθηματική σκέψη από νεαρή ηλικία. Η παιχνιδοποίηση και η αφήγηση δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διδασκαλία των μαθηματικών ως μια φυσική διαδικασία όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να απορροφήσουν τις βασικές και μαθηματικές έννοιες εύκολα. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με το πρόγραμμα recaMATHS που έχει ως στόχο να κάνει τα μαθηματικά προσιτά και ευχάριστα για παιδιά νεαρής ηλικίας. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά τα παιδιά με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες, διότι ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμος, ειδικά εάν τα προβλήματα αντιμετωπίζονται νωρίς, δημιουργώντας έτσι νέες νευρολογικές οδούς που βοηθούν τη μαθησιακή διαδικασία. Οι συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες δεν εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτή η πρώιμη εισαγωγή των μαθηματικών μπορεί να βοηθήσει να γίνουν πιο διαχειρίσιμες.

Όταν οι μαθηματικές έννοιες εισάγονται ενεργά στα παιδιά μέσω παιχνιδιού και εμπειριών, τα παιδιά αισθάνονται ότι συμμετέχουν περισσότερο. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα μαθηματικά μπορούν να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων στο μέλλον.

 

Πηγές: