ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχει νόημα να «κάνουμε μαθηματικά» από 3 έως 5 χρόνια;

Φαίνεται ότι το να μιλάμε για την απόκτηση μαθηματικών εννοιών από μικρούς μαθητές είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Συνήθως, θεωρείται ότι στην ηλικιακή ομάδα από 3 έως 5 ετών, ένα πρέπει «μόνο» να παίζει, αλλά το να κάνει μαθηματικά δεν σημαίνει ότι δεν παίζει! Το παιχνίδι κρύβει λογικές έννοιες και, αντίθετα, τα μαθηματικά στη δράση γίνονται παιχνίδι και διασκέδαση.

Το νηπιαγωγείο «Padre Antonio Loreti» που διευθύνεται από το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο υποδέχεται βαρήκοα και κωφά παιδιά και προσπαθεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με εξειδικευμένο και δίγλωσσο προσωπικό (Ιταλικά – Ιταλικά Νοηματική Γλώσσα).

Τον Οκτώβριο του 2020, η είδηση της έγκρισης του έργου recreaMATHS, με τη συγχρηματοδότηση του Erasmus+ της ΕΕ, ξεκίνησε ένα εβδομαδιαίο εργαστήριο μαθηματικών: συμμετείχαν 30 παιδιά, μεταξύ τριών και πέντε ετών.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με προγραμματισμό από επαγγελματίες: ακούοντες και κωφούς δασκάλους και εκπαιδευτικούς που δημιούργησαν ένα μονοπάτι εισαγωγής στα μαθηματικά και τις λογικές έννοιες κατάλληλες για παιδιά 3-5 ετών, σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά παρά την ετερογένεια ηλικίας, γνώσεων και αναγκών.

Στο σχολείο του Ινστιτούτου υπάρχουν εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί για την ένταξη όλων των μαθητών, με οποιαδήποτε αναπηρία, ιδιαίτερα των παιδιών με κώφωση ή δυσκολίες επικοινωνίας, δεδομένης της αποστολής του Ινστιτούτου Κωφών: το σχολείο μπορεί να καυχηθεί για δίγλωσση διδασκαλία στα ιταλικά και στην Ιταλική Νοηματική Γλώσσα, και άριστη συνεργασία με τον τομέα λογοθεραπείας του ακουοπαιδικού κέντρου που εδρεύει εντός του Ινστιτούτου.

Ο στόχος του νηπιαγωγείου είναι να προετοιμάσει τα παιδιά για το δημοτικό σχολείο: οι έννοιες της λογικής και των μαθηματικών βοηθούν ιδιαίτερα τον συλλογισμό σε όλη μας τη ζωή. Για το λόγο αυτό, η ευκαιρία που παρείχε το έργο αξιολογήθηκε ως πολύτιμη. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν τα μαθηματικά σε μορφή παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη διασκέδαση με ένα παραμύθι. Χάρη στο παραμύθι του Ερμή που δημοσίευσε ο Erickson και διαβάστηκε με τα παιδιά, αντιμετωπίστηκε ο «φόβος» προς τα μαθηματικά: το να ξεπεράσεις την αντιπάθεια για κάποιες μαθηματικές έννοιες, να μην έχεις προκαταλήψεις απέναντί τους και να αντιμετωπίζεις δυσκολίες από μικρή ηλικία, σου επιτρέπει να αποφύγεις το μέλλον αποτυχίες και αστοχίες.

Στη συνέχεια, και πάλι με τη μορφή παιχνιδιού, αντιμετωπίστηκαν οι έννοιες του μεγέθους, της τάξης, της κίνησης (χρήσιμες ειδικότερα για την εισαγωγή πρόσθεσης και αφαίρεσης), των γεωμετρικών σχημάτων, των πρώτων αριθμών …

Παιχνίδια, ζωγραφιές, παραμύθια, τραγούδια (μεταφρασμένα και στη νοηματική γλώσσα), χρήση πρακτικών υλικών, χρωμάτων … όλα τα πιο αστεία μέσα χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020/2021 και το εργαστήριο εξακολουθεί να είναι ενεργό ενόψει των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου recreaMATHS.

Εδώ, ο σύνδεσμος της παρουσίασης του νηπιαγωγείου “Padre Antonio Loreti” στην ιταλική νοηματική και ιταλική γλώσσα