ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχει νόημα να «κάνουμε μαθηματικά» από 3 έως 5 χρόνια; Φαίνεται ότι το να μιλάμε για την απόκτηση μαθηματικών εννοιών από μικρούς μαθητές είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Συνήθως, θεωρείται ότι στην ηλικιακή ομάδα από 3 έως 5 ετών, ένα πρέπει «μόνο» να παίζει, αλλά...