Μπορούν οι διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές να διδάξουν το μάθημα των μαθηματικών πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας;

Μπορούν οι διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές να διδάξουν το μάθημα των μαθηματικών πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας;

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις της συνεχόμενης προσήλωσης των παιδιών στις οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών, εντούτοις τα ευρήματα επιστημονικών μελετών καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διάφοροι τύποι...
Διδασκαλία απλών μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο

Διδασκαλία απλών μαθηματικών εννοιών στο νηπιαγωγείο

Η παιχνιδοποίηση της μάθησης στoν κλάδο των μαθηματικών μπορεί να αποτελέσει μια παραγωγική παιδαγωγική μέθοδο. Τα μαθηματικά αποτελούν ένα γνωστικό αντικείμενο στο οποίο μελετώνται αφηρημένες έννοιες και λογικές σχέσεις σύμφωνα με ένα σύνολο αυστηρών κανόνων...
Προσβασιμότητα “Made in UniTo”

Προσβασιμότητα “Made in UniTo”

Μαθηματικά για μαθητές με προβλήματα όρασης από το πανεπιστήμιο του Τορίνο H «ανάγνωση» των μαθηματικών για άτομα με οπτικές αναπηρίες (τύφλωση ή μειωμένη όραση), αποτελούσε πάντα μία πρόκληση. Παρόλο που το αναλυτικό μέρος των θεμάτων STEM (Φυσική, Τεχνολογία,...
Μη τυπική εκπαίδευση στο STEM, δυνατότητες και περιορισμοί

Μη τυπική εκπαίδευση στο STEM, δυνατότητες και περιορισμοί

Εισαγωγή  Πρόσφατα, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας για πολλά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική,...
Σχολείο και μουσείο, μια πραγματική συνεργασία

Σχολείο και μουσείο, μια πραγματική συνεργασία

Το σχολείο και το μουσείο Η επίσκεψη σε έναν νέο χώρο κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής είναι συνώνυμη με την αλλαγή, την έκπληξη και το συναίσθημα. Εάν το σχολείο και το μουσείο είναι συμπληρωματικά όσον αφορά τη μάθηση, η ιδιαιτερότητα του καθενός κάνει το...