Μη τυπική εκπαίδευση στο STEM, δυνατότητες και περιορισμοί

Εισαγωγή 

Πρόσφατα, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας για πολλά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), καθώς και την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας, της διασκέδασης και της παιχνιδιάρικης διάθεσης στη διδακτική διαδικασία. Η αποσύνδεση μεταξύ του σχολείου και του πραγματικού κόσμου καθιστά ζωτικής σημασίας για τους μαθητές να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα στην πραγματική ζωή. [4] Η εκπαίδευση STEM θεωρείται ως μια σχετικά νέα μορφή εκπαίδευσης που προέρχεται από τις ΗΠΑ με στόχο να καλύψει το κενό σε αυτούς τους τομείς με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων γενεών με πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με τις εργασιακές απαιτήσεις. [2]

Δυνατότητες 

Η εκπαίδευση STEM στοχεύει στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που μαθαίνονται στα σχολεία και των δεξιοτήτων που χρειάζονται πραγματικά στη σημερινή βιομηχανία. Πολλοί απόφοιτοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ωστόσο, η διδασκαλία μαθημάτων που είναι προσανατολισμένα στο STEM από νεαρή ηλικία (π.χ. σε μαθητές νηπιαγωγείου) μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες, όπως δημιουργικότητα, ομαδική εργασία, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας του 21ου αιώνα. [5]

Σύμφωνα με την Petnuchova (2012), η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια μαθησιακή διαδικασία που προκύπτει από ατομική πρωτοβουλία και μπορεί να ξεπεράσει περαιτέρω οργανωμένες δραστηριότητες, που είτε περιλαμβάνουν διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους είτε όχι. [3] Έτσι, οι μαθητές μπορούν να μάθουν σε ένα πιο χαλαρό, παιγνιώδες και λιγότερο δομημένο περιβάλλον χρησιμοποιώντας κάτι που τους ενδιαφέρει (όπως τρισδιάστατα εκτυπωμένα εκθέματα ή ηλεκτρονικά βιβλία) ή χρησιμοποιώντας υλικά, προσεγγίσεις και παιχνίδια με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι και διασκεδάζουν μαζί τους (όπως παιχνίδια με κάρτες) [1].

                            Πηγή: https://yetiacademy.com/reasons-why-stem-education-is-important-in-2021/ 

Οι μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για μαθητές από διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες εκτός σχολείου και ως εκ τούτου να μάθουν να προάγουν την ισότητα στην εκπαίδευση.[6] Το κέντρο κοινότητας μάθησης της πόλης Ha Giang παρέχει πολλά δωρεάν προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Stem Fair και το πρόγραμμα STEM on the Move, προσκαλώντας την κοινότητα να συμμετάσχει, να μάθει και να διασκεδάσει δωρεάν. [2]

Μέσω της μη τυπικής προσέγγισης, περισσότερα κορίτσια θα μπορούσαν να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τέτοιες επιστήμες, καθώς η διδακτική διαδικασία αυτών των μαθημάτων θα είναι ελκυστική σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών και προσεγγίσεων που θα απολαμβάνουν να μαθαίνουν. Ως αποτέλεσμα, θα σχηματίσουν μια πιο θετική άποψη για τα μαθήματα STEM, καθιστώντας τα πιο δημοφιλή στον γυναικείο πληθυσμό και θα μειώσουν την ανισότητα των φύλων. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει συγκεκριμένα χόμπι, κοινοτικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε μουσεία, ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία, θερινές κατασκηνώσεις και προγράμματα. [6]

Η μη τυπική προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την τυπική. Τα σχολεία και οι κοινοτικοί οργανισμοί μπορούν να μοιραστούν τους στόχους, τα οράματα και τα εργαλεία τους για να συνδυάσουν και να υποστηρίξουν περαιτέρω μια συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη γνώση για τους μαθητές. [6] Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη μη τυπική προσέγγιση, καθώς μπορεί να τη βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν περαιτέρω καινοτόμους τρόπους κατά την παράδοση επίσημου περιεχομένου, καθώς και όταν προσπαθούν δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες του STEM και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Βελτιώνουν επίσης δεξιότητες όπως ηγετική ικανότητα, δημιουργικότητα και κοινωνικές δεξιότητες. [4] 

Πηγή: https://kidpillar.com/what-is-stem-education-and-why-is-it-important-for-kids/ 

Περιορισμοί 

Μια μελέτη της Microsoft αναφέρει ότι το ενδιαφέρον των κοριτσιών για το STEM αρχίζει να μειώνεται σε ηλικία περίπου 12 ετών και αρχίζει να αυξάνεται σε ηλικία περίπου 20 ετών. [1] Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο συνήθως έχουν ήδη καθορίσει την καριέρα τους και αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα ένταξης και ένδειξης ενδιαφέροντος των γυναικών να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το μειωμένο επίπεδο γυναικείου ενδιαφέροντος σε τομείς προσανατολισμένους στο STEM οφείλεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που αναπτύχθηκε κατά τα στάδια της πρώιμης ηλικίας. [1]

Πολλοί δάσκαλοι μπορεί να αποθαρρυνθούν κατά την εφαρμογή της μη τυπικής εκπαίδευσης, επειδή είναι δύσκολο να βρουν διδακτικό υλικό και διδακτικές προσεγγίσεις για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι είναι καχύποπτοι για τη μη τυπική προσέγγιση και αμφισβητούν τα αποτελέσματά της. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια όχι τόσο καλή συνεργασία με γονείς ή άλλους δασκάλους. [1]

Τέλος, τα αποτελέσματα της μη τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με την περιορισμένη οικονομική υποστήριξη είναι πιο αόριστα και ασαφή, επομένως είναι πιο δύσκολο να υπολογισθεί και να αιτιολογηθεί το απαιτούμενο ποσό χρημάτων. [3] 

Πηγές 

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212868920300167 

[2] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1340/1/012033/pdf 

[3] https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s5/F11320476S519.pdf 

[4]https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607476.2018.1422613?scroll=top&needAccess=true 

[5] STEAM_learning_in_formal_and_informal_settings_via%20(1).pdf 

[6] http://stemteachingtools.org/brief/38