Νέα

Μη τυπική εκπαίδευση στο STEM, δυνατότητες και περιορισμοί

Μη τυπική εκπαίδευση στο STEM, δυνατότητες και περιορισμοί

Εισαγωγή  Πρόσφατα, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες παγκοσμίως, με στόχο την εισαγωγή καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας για πολλά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική,...

Διαβάστε Περισσότερα
Σχολείο και μουσείο, μια πραγματική συνεργασία

Σχολείο και μουσείο, μια πραγματική συνεργασία

Η επίσκεψη σε έναν νέο χώρο κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής είναι συνώνυμη με την αλλαγή, την έκπληξη και το συναίσθημα. Εάν το σχολείο και το μουσείο είναι συμπληρωματικά όσον αφορά τη μάθηση, η ιδιαιτερότητα του καθενός κάνει το παιδί να περάσει από τη θέση του μαθητή στη θέση του επισκέπτη.
Η εκπαιδευτική σχολική εκδρομή είναι μια …

Διαβάστε Περισσότερα